16.02.2018, 11:18
Tak jak dążąc do poprawy jakości oferowanych usług prowadzi się badania satysfakcji klientów, tak zabiegając o najwyższą jakość usług medycznych zwraca się uwagę na poziom zadowolenia pacjentów, co przekuwa się na wzrost konkurencyjn...
więcej
25.10.2017, 07:41
Ankiety online – narzędzie do badania satysfakcji klienta Ankieta to metoda pomiaru pośredniego, gdzie kwestionariusz ankietowy trafia bezpośrednio do ankietowanego, który odpowiada na pytania zawarte w kwestionariuszu drogą e...
więcej
25.10.2017, 07:40
Cele w badaniach satysfakcji klienta Za klienta uważa się każdą tę osobę, która już skorzystała lub jest skłonna skorzystać z usług, które proponuje dana firma. Oferta, która kierowana jest do konsumenta musi być nakie...
więcej
25.10.2017, 07:34
Program do badań ankietowych satysfakcji klienta Sprzedaż w Twojej firmie nie idzie tak, jakbyś tego oczekiwał? Coraz częściej jesteś świadkiem tego, jak dotychczasowi Klienci odchodzą do konkurencji? Zapewne zatem zaniedbałeś podstawową z...
więcej
25.10.2017, 07:32
Raporty rynkowe Rozważałeś możliwość przeprowadzenia badania marketingowego, jednak nie pozwala Ci na to posiadany budżet? Potrzebujesz rzetelnych wyników jeszcze w tym tygodniu, które pozwolą Ci rozpoznać trendy w Twoje...
więcej

Nasze realizacje