Badania satysfakcji klientów to współcześnie
konieczny warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej

Badanie opinii klientów stanowi ważne źródło informacji. Dlatego pomiar opinii konsumenckiej realizujemy w sposób kompleksowy, obejmując nim wszystkie etapy realizacji transakcji - każde badanie prowadzimy w sposób rzetelny, z uwzględnieniem właściwych koncepcji teoretycznych i metodologicznych.

Proces badania opinii klientów w firmie Biostat opiera się na analizach związków między oczekiwaniami klientów a rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie jego obsługi i ukierunkowane są każdorazowo na optymalizację jakości produktów lub usług względem oczekiwań klientów.

Proces badawczy uwzględnia ponadto wpływ zmiennych społeczno-demograficznych oraz innych „miękkich” czynników, a także dostosowany jest do specyfiki firmy, której produktów/usług badane opinie dotyczą - nasze badania dostosowywane są do potrzeb przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej, misji i celów oraz poprzedzane konsultacjami z Zamawiającym w celu dookreślenia zakresu badań.

Warunki uzyskiwania przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wymaga współcześnie:

  • Zapatrywania się na satysfakcję klientów w kategoriach towaru lub usługi
  • Rozpoznania źródeł satysfakcji klientów
  • Prowadzenia monitoringu zmiany oczekiwań dotychczasowych klientów oraz potrzeb nowych klientów
  • Umiejętności przełożenia oczekiwań klienta na odpowiednie standardy produkcji, sprzedaży i świadczenia usług
SPRAWDŹ WIĘCEJ!
Rzetelność procesu badawczego
w badaniach satysfakcji klientów

Rzetelna realizacja badań opinii klientów wymaga:

  • Dookreślenia celu i zakresu realizowanych lub zamawianych badań satysfakcji klientów
  • Wyboru odpowiedniej – względem celu i zakresu badań – perspektywy teoretycznej
Satysfakcja klientów w firmie Biostat badana jest na ogół w oparciu o znajdujący szerokie zastosowanie model jakości usług.
SPRAWDŹ WIĘCEJ!
Narzędzia badawcze wykorzystywane
w badaniach satysfakcji klientów
SurvGo to autorska aplikacja do ankietyzacji, stworzona z myślą o profesjonalnym badaniu satysfakcji, opinii i lojalności klientów
Collect
Design
Analyze
SPRAWDŹ WIĘCEJ

Bartosz Olcha
Senior Project Manager
kom. (+48) 666 069 831
e-mail: bolcha@biostat.com.pl

Nasze realizacje